Biz Bir Aileyiz!
info@edemgt.nl


STEUN ONS

EDE MGT

De 5 zuilen van De Islam

De vijf zuilen van de islam is de verzamelterm die gebruikt wordt voor de vijf meest fundamentele religieuze verplichtingen van elke moslim onder de heilige wetten van de islam. De vijf zuilen zijn de volgende:

1. De geloofsbelijdenis (sjahada)
2. De rituele gebeden (salat of salah)
3. Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
4. Het vasten tijdens ramadan (saum/sawm of siyam)
5. De pelgrimstocht naar Mekka (hadj)

“De besten onder jullie zijn diegenen die de mensheid dienen“.
Profeet Muhammed  (vzmh)